Acetylcysteïne EG 600 mg granulaat voor drank sachet 60x (2023)

ACETYLCYSTEINE EG 600MG GEWELDIG. DRANKZAK VR 60Acetylcysteïne EG 600 mg granulaat voor drank sachet 60x

Gebruik van acetylcysteïne ex. 600mg granulaat voor drankzakjes 60x

De aanbevolen dosis is:
 • Voor luchtwegaandoeningen:
  • Kinderen van 2 tot 7 jaar: 400 mg (120 tot 600 mg) per dag in 2 tot 3 doses
  • Volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar: 600 mg per dag in 1 tot 3 doses
 • Voor cystische fibrose:
  • Kinderen van 2 tot 6 jaar: 120 mg tot 600 mg per dag
  • Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: 600 mg per dag

In de regel moet de dosering worden aangepast aan de verkregen resultaten en de toestand van de patiënt.

wijze van toediening
 • Los de benodigde hoeveelheid op in een half glas water of een andere alcoholvrije drank (bijvoorbeeld vruchtensap). Op deze manier wordt een bereiding met een aangename smaak verkregen, die als zodanig kan worden ingenomen.
 • Geopende sachets kunnen bewaard worden tot de volgende dosis (aanbevolen wordt de andere helft binnen 24 uur te gebruiken).
 • De oplossingen moeten echter onmiddellijk worden gebruikt.
 • Bij jonge kinderen kan de resulterende oplossing met een lepel worden toegediend of in een fles worden gemengd.

Een lichte geur van zwavel duidt niet op een vermindering van de productkwaliteit, maar is inherent aan de werkzame stof.

Duur van de behandeling
 • Uw arts zal u vertellen hoe lang u Acetylcysteïne EG moet gebruiken.
 • De duur van de behandeling kan variëren van enkele weken, enkele maanden tot levenslang en kan worden onderbroken door behandelingsvrije fasen, waarvan de duur afhangt van uw algemene toestand.
Acetylcysteïne bijwerkingen bijv. 600 mg granulaat voor 60x drankzakjes
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Het percentage gevallen waarin een specifieke bijwerking mogelijk is, wordt hieronder weergegeven: Zeer vaak: ≥ 1/10; vaak: ≥ 1/100, < 1/10; soms: ≥ 1/1000 tot < 1/100; zelden: ≥ 4/6 bijsluiter 1/10.000, < 1/1.000; zeer zelden: < 1/10.000; Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of het plaatselijke ziekenhuis als u een van de volgende (zeer zeldzame) bijwerkingen opmerkt:

 • ernstige huidreacties (het zogenaamde syndroom van Stevens-Johnson en het syndroom van Lyell).
 • Ernstige allergische (overgevoeligheids)reactie: gekenmerkt door huiduitslag, jeuk, vasthouden van vocht (oedeem), moeite met ademhalen en bewustzijnsverlies.
Andere bijwerkingen:

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Hoofdpijn;
 • de som;
 • Snelle hartslag (tachycardie);
 • Overmatige afscheiding van slijm uit de luchtwegen en loopneus (rinorroe);
 • braken, diarree, buikpijn, misselijkheid;
 • ontsteking van het slijmvlies van de mond (stomatitis);
 • bijenkorven (bijenkorven);
 • Koorts;
 • Verlaagde bloeddruk.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers):

 • moeite met ademhalen;
 • vernauwing van de luchtwegen (bronchospasmen);
 • Verstoorde spijsvertering.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • bloeden;
 • Duizeligheid.

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Vochtophoping in het gezicht (gezichtsoedeem).

Verminderde bloedplaatjesaggregatie in aanwezigheid van acetylcysteïne is in verschillende onderzoeken bevestigd. De klinische betekenis moet nog worden bepaald.

bijwerkingen melden

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Bijwerkingen kunt u ook direct via de website melden:www.fagg.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit medicijn.

CNK: 3276086Eurogenericos

Opties voor acetylcysteïne bijv. 600mg granulaat voor 60x drankzakjes

  frontend.regions.add_to_cart_description

  prijs van acetylcysteïne ex. 600mg granulaat voor 60x drankzakjes

  ...

  Nummer:

  Wijzig de frequentie waarmee u acetylcysteïne wilt bestellen, b.v. B. 600 mg granulaat in 60 drankzakjes.

  Configureer eerst uw product.

  Optellen bij!

  Product toegevoegd, afrekenen

  Een register

  Gebruik van acetylcysteïne ex. 600mg granulaat voor drankzakjes 60x

  De aanbevolen dosis is:
  • Voor luchtwegaandoeningen:
   • Kinderen van 2 tot 7 jaar: 400 mg (120 tot 600 mg) per dag in 2 tot 3 doses
   • Volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar: 600 mg per dag in 1 tot 3 doses
  • Voor cystische fibrose:
   • Kinderen van 2 tot 6 jaar: 120 mg tot 600 mg per dag
   • Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: 600 mg per dag

  In de regel moet de dosering worden aangepast aan de verkregen resultaten en de toestand van de patiënt.

  wijze van toediening
  • Los de benodigde hoeveelheid op in een half glas water of een andere alcoholvrije drank (bijvoorbeeld vruchtensap). Op deze manier wordt een bereiding met een aangename smaak verkregen, die als zodanig kan worden ingenomen.
  • Geopende sachets kunnen bewaard worden tot de volgende dosis (aanbevolen wordt de andere helft binnen 24 uur te gebruiken).
  • De oplossingen moeten echter onmiddellijk worden gebruikt.
  • Bij jonge kinderen kan de resulterende oplossing met een lepel worden toegediend of in een fles worden gemengd.

  Een lichte geur van zwavel duidt niet op een vermindering van de productkwaliteit, maar is inherent aan de werkzame stof.

  Duur van de behandeling
  • Uw arts zal u vertellen hoe lang u Acetylcysteïne EG moet gebruiken.
  • De duur van de behandeling kan variëren van enkele weken, enkele maanden tot levenslang en kan worden onderbroken door behandelingsvrije fasen, waarvan de duur afhangt van uw algemene toestand.

  Beschrijving van Acetylcysteïne ex. 600mg granulaat voor drankzakjes 60x

  EG Acetylcysteïne is een slijmverdunnend middel

  (lost slijm gevormd bij luchtwegaandoeningen op) en voor de behandeling van chronische bronchitis (COPD - Chronic Obstructive Pulmonary Disease), die wordt gekenmerkt door chronische hoest, slijmvorming en geleidelijk toenemende kortademigheid en wordt veroorzaakt door chronische ontsteking van de luchtwegen. benadrukken.

  Acetylcysteïne EG wordt gebruikt bij:

  • Chronische bronchitis (COPD) Om het risico en de ernst van aanvallen te verminderen.
  • Cystic Fibrosis Voor cystic fibrosis kan orale behandeling een aanvulling zijn op aërosolbehandeling vanwege de grotere flexibiliteit.
  • Acute aandoeningen van de luchtwegen Vloeibaar maken van etterig en stroperig slijm dat optreedt bij luchtweginfecties.

  Ingrediënten van acetylcysteïne bv 600mg granulaat voor drank sachet 60x

  • De werkzame stof in dit geneesmiddel is acetylcysteïne., overeenkomend met 600 mg per sachet.
  • De andere ingrediënten zijnAspartaam ​​(E951), Gelborange S (E110), Citrusaroma, Sorbit (E420)
  Wanneer mag Acetylcysteïne EG niet worden ingenomen?
  • u allergisch bent voor een van de bestanddelen van dit geneesmiddel.
  • Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar.
  Wanneer is extra voorzichtigheid geboden bij EG Acetylcysteïne?

  Vraag uw arts of apotheker voordat u Acetylcysteïne EG gaat gebruiken

  • als u astma heeft. In het geval van vernauwing van de luchtwegen (bronchospasme) moet het gebruik onmiddellijk worden gestaakt en moet een passende behandeling worden ingesteld.
  • Als u moeite heeft met het verwijderen van slijm uit uw luchtwegen, moeten uw luchtwegen vrij worden gehouden met fysiotherapie (houdingsdrainage) of, indien nodig, afzuiging (aspiratie).
  • als u lijdt aan fenylketonurie (verhoogde niveaus van fenylalanine in het bloed), hartaandoeningen of hoge bloeddruk.
  • als u maagzweren heeft of heeft gehad of als u het risico loopt op maag- of darmbloedingen. Patiënten met maagzweren moeten acetylcysteïne met de nodige voorzichtigheid gebruiken, vooral als ze ook andere geneesmiddelen gebruiken waarvan bekend is dat ze maagirritatie veroorzaken. Eerdere ervaringen met Acetylcysteïne EG wijzen echter niet op een verhoogd risico op irritatie van het maagslijmvlies bij een dosering van 600 mg/dag.
  • bij braken. Acetylcysteïne kan bijvoorbeeld de intensiteit van braken verhogen.
  • als u allergische symptomen heeft, waaronder gegeneraliseerde netelroos (urticaria); Stop het gebruik als de symptomen niet klinisch onder controle zijn.
  • bij kinderen jonger dan 2 jaar aangezien luchtwegobstructie kan optreden.
  • als u andere geneesmiddelen gebruikt.

  Raadpleeg uw arts als bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing zijn of in het verleden zijn geweest.

  Een lichte geur van zwavel duidt niet op een vermindering van de productkwaliteit, maar is inherent aan de werkzame stof.

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

  Het percentage gevallen waarin een specifieke bijwerking mogelijk is, wordt hieronder weergegeven: Zeer vaak: ≥ 1/10; vaak: ≥ 1/100, < 1/10; soms: ≥ 1/1000 tot < 1/100; zelden: ≥ 4/6 bijsluiter 1/10.000, < 1/1.000; zeer zelden: < 1/10.000; Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

  Neem onmiddellijk contact op met uw arts of het plaatselijke ziekenhuis als u een van de volgende (zeer zeldzame) bijwerkingen opmerkt:

  • ernstige huidreacties (het zogenaamde syndroom van Stevens-Johnson en het syndroom van Lyell).
  • Ernstige allergische (overgevoeligheids)reactie: gekenmerkt door huiduitslag, jeuk, vasthouden van vocht (oedeem), moeite met ademhalen en bewustzijnsverlies.
  Andere bijwerkingen:

  Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

  • Hoofdpijn;
  • de som;
  • Snelle hartslag (tachycardie);
  • Overmatige afscheiding van slijm uit de luchtwegen en loopneus (rinorroe);
  • braken, diarree, buikpijn, misselijkheid;
  • ontsteking van het slijmvlies van de mond (stomatitis);
  • bijenkorven (bijenkorven);
  • Koorts;
  • Verlaagde bloeddruk.

  Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers):

  • moeite met ademhalen;
  • vernauwing van de luchtwegen (bronchospasmen);
  • Verstoorde spijsvertering.

  Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

  • bloeden;
  • Duizeligheid.

  Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

  • Vochtophoping in het gezicht (gezichtsoedeem).

  Verminderde bloedplaatjesaggregatie in aanwezigheid van acetylcysteïne is in verschillende onderzoeken bevestigd. De klinische betekenis moet nog worden bepaald.

  bijwerkingen melden

  Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Bijwerkingen kunt u ook direct via de website melden:www.fagg.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit medicijn.

  Heb ik advies nodig?onze klantenserviceHet staat voor je klaar. Bellen089/69.59.69

  Dit is een geneesmiddel, het mag niet langdurig gebruikt worden zonder medisch advies, buiten bereik van kinderen bewaren, lees goed de bijsluiter. Vraag uw arts of apotheker. Als er bijwerkingen optreden, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.


  Koop bijvoorbeeld Acetylcysteïne 600mg granulaat voor drankzakjes 60x

  Je kan 'Acetylcysteïne ​​​​​​​​​​​​Eg 600mg Granules for Drink Sachet 60x' van het merk 'Eurgerics' in België bestellen bij PixelPharma via de volgende categorie:

  • medicatie
  • voor %s
  • diepe slijmhoest
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Lidia Grady

  Last Updated: 03/20/2023

  Views: 5702

  Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

  Reviews: 84% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Lidia Grady

  Birthday: 1992-01-22

  Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

  Phone: +29914464387516

  Job: Customer Engineer

  Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

  Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.